بازی
شرح
بررسی
مرتبط
دانلود

بازی بازی ﺪﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ آنلاین:

100%[Reset]
باز

بازی ﺪﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ

.ﺩﺮﮐ ﯼﺯﺎﺑ ﺮﺗﻮﯿﭙﻣﺎﮐ ﺭﺩ ﻭ ﺩﺮﮐ ﯼﺯﺎﺑ ﻪﻧﺎﺧ ﺭﺩ ،ﻝﻮﻤﻌﻣ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ،ﻢﯿﺟ .ﺩﺍﺩ ﯽﻣ ﯼﺮﺴﺗ ﯼﺯﺎﺑ ﻪﺑ ﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ﺍﺭ ﺎﻣ ﻥﺎﻣﺮﻬﻗ ﻪﮐ ،ﺪﺷ ﺮﻫﺎﻇ ﺩﺎﺑﺩﺮﮔ ﮏﯾ ﺎﻫ ﺶﯾﺎﻤﻧ ﻪﺤﻔﺻ .ﺩﻮﺑ ﺮﺗﻮﯿﭙﻣﺎﮐ ﺖﯿﺼﺨﺷ ﻩﺎﮕﯾﺎﺟ ﺭﺩ ﺎﻣ ﺩﺮﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻝﺎﺣ ﺭﺩ ﻭ .ﺪﺳﺮﺑ ﻪﻧﺎﺧ ﻪﺑ ،ﺖﺳﺍ ﻩﺪﯿﺳﺭ ﻥﺎﯾﺎﭘ ﻪﺑ ﺡﻮﻄﺳ ﻡﺎﻤﺗ ﻪﮐ ﯽﺗﺭﻮﺻ ﺭﺩ ﺎﻬﻨﺗ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﻭﺍ ﻪﮐ ﺖﺳ .ﺪﺳﺮﺑ ﻪﻧﺎﺧ ﻪﺑ ﻥﺎﻣﺮﺴﭘ ﺎﺗ ﻢﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﻢﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﯾﺁ ﺎﻣﺍ ﻢﯿﺘﺴﻫ ﯼﺯﺎﺑ ﻦﯾﺍ . بازی بازی ﺪﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ آنلاین.

ویژگی های فنی بازی ﺪﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ

  • بازی ﺪﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ اضافه شده: 17.05.2018
  • حجم بازی: 0 MB
  • بازی بازی: 0
  • رده بندی بازی های: 0 خارج 5 (0 تخمین می زند)

دانلود بازی ﺪﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ

لینک دانلود بازی:دانلود

قراردادن بازی ﺪﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ در وب سایت شما:


برای قرار دادن بازی ﺪﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ در وب سایت خود، کپی کردن کد و قرار دادن در کد اچ تی ام ال را از سایت خود. همچنین، اگر دوست دارید بازی ﺪﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ، کپی و ارسال لینک به یک دوست و یا دوستان خود، به اشتراک گذاری بازی با جهان!

با بازی ﺪﯿﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ، همچنین در این بازی بازی های انجام شده: