بازی های کودکان و نوجوانان عمارت

این رده شامل کودکان بازی عمارت -بازی آموزشی است که به شما اجازه خواهد داد که همراه با فرزند شما به یاد داشته باشید شخصیت های ناز، خنده دار و رنگارنگ از افسانه روسیه و خارج از کشور است. شما فقط باید با داستان داستان های کودک خود را به خاطر داشته باشید و بر اساس آن ، نمایش تنظیمات افسانه مناسب با کمک اشیاء در دسترس است و از شخصیت های اصلی است. این یک راه بسیار خوبی برای آزمایش توانایی کودک برای حفظ شخصیت ، طرح و موارد دیگری که عجیب و غریب به یک افسانه خاص است. سه خوک کوچک و خرس ، سرخ رنگ کوچک سواری هود و گرگ خاکستری ، زیبای خفته و شاهزاده جذاب و بسیاری از دیگر شخصیت های شگفت انگیز - بازی کودکان عمارت هم سرگرم کننده با قهرمانان از بازی های اتاق است.