بازی                    ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ. بازی آنلاین

بازی ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ


بازی: 0
بازی
شرح
بررسی
مرتبط
دانلود

بازی بازی ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ آنلاین:

100%[Reset]
باز

بازی ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ

.ﺪﺷ ﻢﯿﻫﺍﻮﺧ ﺎﻨﺷﺁ ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﺎﺑ ﺎﻣ ،Stars & Royals BFF: Party Night ﯼﺯﺎﺑ ﺭﺩ .ﺪﻨﻨﮐ ﺕﻮﻋﺩ ﻥﺁ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﺍﺪﻨﻣﺮﻨﻫ ﻭ ﺭﻮﻬﺸﻣ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﺯﺍ ﯼﺭﺎﯿﺴﺑ ﻭ ﺪﻨﻫﺩ ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ ﺍﺭ ﮒﺭﺰﺑ ﭖﻮﺗ .ﺪﯿﻨﮐ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺍﺭ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺩﺍﺪﯾﻭﺭ ﻦﯾﺍ ﻪﺑ ﻦﺘﻓﺭ ﻪﺑ ﺭﻮﺒﺠﻣ ﺎﻬﻧﺁ ﻥﺁ ﺭﺩ ﻪﮐ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻥﺍﺮﻫﺍﻮﺧ . بازی بازی ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ آنلاین.

ویژگی های فنی بازی ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ

 • بازی ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ اضافه شده: 14.09.2018
 • حجم بازی: 0 MB
 • بازی بازی: 0
 • رده بندی بازی های: 0 خارج 5 (0 تخمین می زند)

دانلود بازی ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ

لینک دانلود بازی:دانلود

قراردادن بازی ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ در وب سایت شما:


برای قرار دادن بازی ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ در وب سایت خود، کپی کردن کد و قرار دادن در کد اچ تی ام ال را از سایت خود. همچنین، اگر دوست دارید بازی ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ، کپی و ارسال لینک به یک دوست و یا دوستان خود، به اشتراک گذاری بازی با جهان!

با بازی ﺐﺷ ﺏﺰﺣ :ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﯼﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﺎﺘﺳ، همچنین در این بازی بازی های انجام شده: