بازی هیولا. بازی به صورت رایگان

مدیریت هیولا مجازی و نابود کردن شهر و یا بالعکس مردم را از هیولا می توانند هیولا را بازی کند.

در این بخش شما بازی هیولا را پیدا کنید. انتخاب زیادی از بازی با هیولا و هیولا بزرگ و کوچک، خوب و بد. همچنین به مبارزه با بیگانگان، هیولا و دفاع از قلمرو خود را. حتی زمانی که این سیاره در خطر است، شما می توانید خود را ابراز و به یک قهرمان. سعی کنید آن را ، ما با اعتماد به نفس است که شما موفق خواهد شد! پاک کردن این سیاره از این هیولا ، شما امید ما و قهرمان ما! بازی های آنلاین رایگان مانند تمام هیولاها ، آنها بسیار محبوب هستند با دوستان خود، و حتی یک بچه کوچک می داند که چگونه بسیاری از بازی های آنلاین هیجان انگیز، آسان و سرگرم کننده است.